Grange Park Opera, Surrey 2023, Tristan & Isolde, Brangäne (Christine Rice), Isolde (Rachel Nicholls), fot. Marc Brenner
SPEKTAKLE

The Wagner Experiment: part two

The work (for it is not only music, but also writing) of Richard Wagner is surrounded by a characteristic nimbus in the musical world. To outsiders, Wagnerists even appear as a particular of sect. One makes a pilgrimage to Bayreuth…

Grange Park Opera, Surrey 2023, Tristan & Isolde, Isolde (Rachel Nicholls), Tristan (Gwyn Hughes Jones), fot. Marc Brenner
SPEKTAKLE

Eksperyment Wagner: odsłona druga

Twórczość (bo przecież nie tylko muzykę, ale i pisarstwo) Richarda Wagnera otacza w muzycznym świecie charakterystyczny nimb. Wagneryści osobom z zewnątrz jawią się wręcz jako rodzaj sekty. Pielgrzymuje się do Bayreuth…