Grange Park Opera, Surrey 2023, Tristan & Isolde, Brangäne (Christine Rice), Isolde (Rachel Nicholls), fot. Marc Brenner
SPEKTAKLE

The Wagner Experiment: part two

The work (for it is not only music, but also writing) of Richard Wagner is surrounded by a characteristic nimbus in the musical world. To outsiders, Wagnerists even appear as a particular of sect. One makes a pilgrimage to Bayreuth…

Grange Park Opera, Surrey 2023, Tristan & Isolde, Isolde (Rachel Nicholls), Tristan (Gwyn Hughes Jones), fot. Marc Brenner
SPEKTAKLE

Eksperyment Wagner: odsłona druga

Twórczość (bo przecież nie tylko muzykę, ale i pisarstwo) Richarda Wagnera otacza w muzycznym świecie charakterystyczny nimb. Wagneryści osobom z zewnątrz jawią się wręcz jako rodzaj sekty. Pielgrzymuje się do Bayreuth…

SPEKTAKLE, UTWORY

Dwie Wandy

Sławoj vs. Roderyk, słowiańskość vs. germańskość, pogaństwo vs. chrześcijaństwo, zasługi vs. szlachectwo, dobro własne vs. dobro kraju. Przed takimi dylematami staje legendarna Wanda w operze Antonína Dvořáka…

Czytaj

Jan Matejko, Hołd pruski, Muzeum Narodowe w Krakowie
SPEKTAKLE

Król Zygmuś Pierwszy

Wbrew temu, co sugeruje umieszczony powyżej Hołd pruski Matejki, Zygmuś z tytułu recenzji nie jest Zygmuntem Starym. Ani Augustem, ani Wazą. Tytułowy Sigismondo z opery Gioacchina Rossiniego do libretta Giuseppe…

Czytaj